Używanie Setup i instalowanie dodatków Beko L6b Pdp Tv

Używanie Setup i instalowanie dodatków Beko L6b Pdp Tv jest łatwe i przyjemne. Aby rozpocząć, należy włączyć telewizor i wybrać opcję "Setup" na pilocie. Można wybrać język interfejsu użytkownika, wybrać region i wybrać opcję instalacji dodatków. Następnie można wybrać opcje, które chce się zainstalować, aby telewizor był dostosowany do potrzeb użytkownika. Po zakończeniu instalacji można korzystać z wszystkich dostępnych dodatków. Można również zarządzać ustawieniami telewizora, takimi jak jasność ekranu, głośność i inne, aby uzyskać idealne wrażenia wizualne.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Beko L6b Pdp Tv

Office 2021 Office 2021 dla komputerów Mac Office 2019 Office 2019 dla komputerów Mac Microsoft 365 dla domu Office dla firm Office 365 Small Business Microsoft 365 Admin usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet — administrator Microsoft 365 dla komputerów Mac usługa Office 365 (Niemcy) — Enterprise usługa Office 365 (Niemcy) — administrator wersji Enterprise Office. com Więcej... Mniej

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer PC lub Mac spełnia wymagania systemowe.

Jeśli ponownie instalujesz pakiet Microsoft 365, masz już zrealizowany klucz produktu, lub jeśli instalujesz pakiet Microsoft 365 w miejscu pracy lub szkole i wiesz, że masz licencję, wtedy przejdź do sekcji Logowanie w celu pobrania i zainstalowania pakietu Office.

Jeśli jednak instalujesz pakiet Microsoft 365po raz pierwszy, może być konieczne przejście przez kilka etapów przed przystąpieniem do instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, rozwiń poniższą sekcję Dowiedz się więcej.

Jeżeli instalowanie pakietu Microsoft 365 odbywa się po raz pierwszy, może być konieczne w pierwszej kolejności wykonanie zestawu czynności przed przystąpieniem do instalacji, bądź może być konieczne wykonanie innych czynności, niż te, które są wyszczególnione poniżej. Zakres wykonywanych czynności jest uzależniony od tego, czy posiadana kopia pakietu Microsoft 365 to pakiet Office dla użytkowników domowych czy Office dla firm, a także czy masz klucz produktu, który trzeba będzie jeszcze zrealizować, czy masz istniejące konto powiązane z pakietem Microsoft 365 lub wstępnie przypisaną licencję.

Pakiet Microsoft 365 dla użytkowników domowych

Jeśli masz pakiet Office do użytku domowego, który został dostarczony wraz z kluczem produktu*, przed zainstalowaniem go po raz pierwszy (lub udostępnieniem go, jeśli masz usługę Microsoft 365 Family) konieczne będzie zrealizowanie klucza produktu.

Przejdź do office. com/setup i zaloguj się przy użyciu istniejącego lub nowego konta Microsoft, a następnie wprowadź klucz produktu, aby go zrealizować*. Realizowanie klucza polega na dodaniu konta Microsoft do pakietu Microsoft 365. Wystarczy to zrobić tylko raz. Jeśli odnawiasz subskrypcję usługi Microsoft 365 za pomocą nowego klucza produktu, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało wcześniej powiązane z wygasłą wersją subskrypcji.

Porada: Gdy już to zrobisz, zawsze gdy potrzebne będzie zainstalowanie lub ponowne zainstalowanie pakietu Microsoft 365, możesz przejść bezpośrednio do następnej sekcji Zaloguj się, aby pobrać pakiet Office i wybrać kartę z instrukcjami dotyczącymi instalacji na komputerze PC lub Mac. Pamiętaj, aby zalogować się przy użyciu tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zrealizowania klucza produktu na stronie office. com/setup.

Microsoft 365​​​​ dla firm

Jeśli Twój plan subskrypcji pakietu Office dla firm zawiera klasyczną wersję aplikacji pakietu Microsoft 365, nie zobaczysz opcji, aby ją zainstalować, dopóki inna osoba w Twojej organizacji nie przydzieli Ci licencji.

Dowiedz się, jak to sprawdzić w artykule Jaki produkt platformy Microsoft 365 dla firm lub licencję posiadam? lub jeśli jesteś administratorem usługi Microsoft 365 odpowiedzialnym za przypisywanie licencji Twoim współpracownikom, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom.

Po upewnieniu się, że masz licencję, zawsze gdy potrzebujesz zainstalować lub ponownie zainstalować pakiet Microsoft 365, możesz przejść bezpośrednio do sekcji poniżej, Zaloguj się, aby pobrać pakiet Office, i wybrać kartę z instrukcjami dotyczącymi instalacji na komputerze PC lub Mac. W przypadku tych wersji pakietu Microsoft 365 możesz zalogować się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

*Jeśli nie masz klucza produktu ani konta.

Niektóre wersje pakietu Microsoft 365, takie jak Office Professional Plus 2021, Office Standard 2021 lub autonomiczne aplikacje, takie jak Word 2021 lub Project 2021, nie mają przypisanego konta Microsoft lub konta służbowego.

Sposób instalowania tych wersji może się różnić w zależności od tego, w jaki sposób uzyskano pakiet Microsoft 365:

Wersje licencjonowane zbiorowo:
Działy IT mogą używać innej metody podczas instalowania pakietu Microsoft 365 dla użytkowników w swojej organizacji. Skontaktuj się z działem IT, aby uzyskać pomoc dotyczącą instalacji.

Zaloguj się, aby pobrać i zainstalować pakiet Microsoft 365

Porada: Uzyskaj wiedzę techniczną dzięki Pomocy biznesowej. Skontaktuj się z naszymi doradcami dla małych firm, aby uzyskać pomoc w tworzeniu produktów platformy Microsoft 365 dla Ciebie i wszystkich osób w Twojej firmie. Dowiedz się więcej.

Zaloguj się, aby pobrać pakiet Microsoft 365

 1. Przejdź do witryny www. com i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj się.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21 Vianet, zaloguj się za pomocą swojego konta służbowego w witrynie login. cn. 

  Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365 Germany, zaloguj się za pomocą swojego konta służbowego w witrynie portal. de.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z pakietem Microsoft 365. Tym kontem może być konto Microsoft lub konto służbowe. Nie pamiętam konta używanego z pakietem Office.

  Po zalogowaniu się postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla rodzaju konta, na które się zalogowano.

  Zalogowano się przy użyciu konta Microsoft

   Na stronie głównej pakietu Microsoft 365 wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office.

   Wybierz Zainstaluj (lub w zależności od używanej wersji Zainstaluj pakiet Office >).

  Zalogowano się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego

  Na stronie głównej wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office. Jeśli została ustawiona inna strona główna, przejdź do strony aka. ms/office-install.

  Uwagi: 

  • W przypadku platformy Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21 Vianet przejdź do strony login. cn/account.

   W przypadku platformy Microsoft 365 Germany przejdź do strony portal. de/account.

  Wybierz Aplikcje Office 365, aby rozpocząć instalację.

  Wersja 64-bitowa jest instalowana domyślnie, chyba że pakiet Microsoft 365 wykryje, że masz już zainstalowaną 32-bitową wersję pakietu Microsoft 365 (lub autonomiczną aplikację Microsoft 365, taką jak Project lub Visio). W takim przypadku zostanie zainstalowana 32-bitowa wersja pakietu Microsoft 365.

  Aby zmienić wersję 32-bitową na 64-bitową lub odwrotnie, musisz najpierw odinstalowaćMicrosoft 365 (w tym wszelkie autonomiczne aplikacje Microsoft 365, takie jak ProjectVisio). Po zakończeniu odinstalowywania, zaloguj się ponownie w witrynie , wybierz Inne opcje instalacji, wybierz język i wersję (64- lub 32-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. (Zobacz Instalowanie programu Visio lub Instalowanie programu Project, jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikacje autonomiczne. )

  W przypadku platformy Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet przejdź do strony .

  Spowoduje to pobranie pakietu Microsoft 365 na Twoje urządzenie. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Instalowanie pakietu Microsoft 365” poniżej.

  Porada: Nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się? Być może występuje problem z Twoim kontem. Wybierz powyżej pozycję Potrzebujesz pomocy i przejrzyj proponowane rozwiązania w sekcji Pytania dotyczące konta.

Instalowanie pakietu Office

W zależności od przeglądarki, wybierz pozycje Uruchom (w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox).

Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu? kliknij przycisk Tak.

Rozpocznie się instalacja. net/pl-pl/media/37afcb50-4ee1-4850-a5ab-5adaac941fdb. png" alt="Wyświetla okno dialogowe postępu podczas instalacji pakietu Office" loading="lazy"/>

Zakończenie instalacji sygnalizuje wyświetlenie informacji „Wszystko gotowe! Pakiet Office jest teraz zainstalowany” Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Microsoft 365 na komputerze. Wybierz pozycję Zamknij. net/pl-pl/media/2843cdf3-5877-4ad4-98d5-32fa6e4e8d98. png" alt="Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij" loading="lazy"/>

Problemy z instalacją lub logowaniem?

Jeśli masz problem z instalacją, na przykład jeśli instalacja pakietu Microsoft 365 trwa bardzo długo, wybierz pozycję Potrzebujesz pomocy? , aby zapoznać się z listą typowych problemów.

Aktywowanie pakietu Microsoft 365

Aby otworzyć aplikację pakietu Microsoft 365, wybierz przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu) i wpisz nazwę aplikacji pakietu Microsoft 365, takiej jak Word.

Jeśli masz system Windows 8. 1 lub 8. 0, wpisz nazwę aplikacji pakietu Microsoft 365 na ekranie Start. com/pl-pl/office/nie-mo%C5%BCesz-znale%C5%BA%C4%87-aplikacji-pakietu-office-w-systemie-windows-10-windows-8-lub-windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6">Nie możesz znaleźć aplikacji pakietu Office?

Aby otworzyć aplikację pakietu Microsoft 365, wybierz jej ikonę w wynikach wyszukiwania.

Po otwarciu aplikacji pakietu Microsoft 365 zaakceptuj umowę licencyjną.Pakiet Microsoft 365 zostanie aktywowany i będzie gotowy do użycia.

Uwaga: Jeśli wystąpią problemy z aktywacją pakietu Microsoft 365, zostanie wyświetlony Kreator aktywacji. Wykonaj kroki kreatora, aby zakończyć aktywację pakietu Microsoft 365.

Logowanie się i instalowanie pakietu Microsoft 365

Na stronie głównej pakietu Microsoft 365 wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office, aby rozpocząć pobieranie.

Zalogowano się przy użyciu konta służbowego

Na stronie głównej usługi Microsoft 365 wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office. Jeśli została ustawiona inna strona startowa, przejdź do strony

Wybierz pozycję Aplikacje usługi Office 365, aby rozpocząć pobieranie.

Uwaga: Nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się? Być może występuje problem z Twoim kontem. Wybierz powyżej pozycję Potrzebujesz pomocy? i przejrzyj problemy wymienione w sekcji Pytania dotyczące konta.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ukończyć instalowanie aplikacji pakietu Microsoft 365.

Instalowanie pakietu Microsoft 365

Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane elementy i kliknij dwukrotnie plik Microsoft Office installer. pkg (nazwa może się nieco różnić). net/pl-pl/media/bc0fbc7a-cae8-4d09-98a5-a216d9ea1503. png" alt="Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365" loading="lazy"/>

Porada: Jeśli pojawi się błąd informujący, że nie można otworzyć Microsoft Office installer. pkg, ponieważ pochodzi on od Niezidentyfikowanego Dewelopera, poczekaj 10 sekund i przenieś pobrany plik na pulpit. Przytrzymaj klawisz Control i kliknij plik, aby uruchomić Instalator.

Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji. net/pl-pl/media/a9a51709-4676-4cda-8438-2a9a74c00070. png" alt="Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj" loading="lazy"/>

Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

Wybierz sposób instalacji pakietu Microsoft 365 i kliknij pozycję Kontynuuj.

Przejrzyj wymagania dotyczące miejsca na dysku lub zmień lokalizację instalacji, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować tylko określone aplikacje pakietu Microsoft 365, a nie cały pakiet, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wyczyść zaznaczenie dla programów, których nie chcesz.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac). net/pl-pl/media/92db1f50-e8ab-445a-a313-141bbbc2257b. png" alt="Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację" loading="lazy"/>

Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Microsoft 365 zobacz Co zrobić, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac. net/pl-pl/media/d9761500-d0a8-47f6-bf34-95b161385aa7. png" alt="Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie. " loading="lazy"/>

Uruchamianie aplikacji pakietu Microsoft 365 dla komputerów Mac i rozpoczynanie procesu aktywacji

Kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje. net/pl-pl/media/e9939c41-e90e-40de-afb9-29a8a4040047. png" alt="Pokazuje przycisk Launchpada w Docku" loading="lazy"/>

Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie. net/pl-pl/media/b5cd5367-4a9d-4f3f-9441-417eafbbc3cb. png" alt="Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada" loading="lazy"/>

Po uruchomieniu programu Word zostanie automatycznie wyświetlone okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktywacji pakietu Microsoft 365, zobacz Aktywowanie pakietu Office dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Microsoft 365, zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac. net/pl-pl/media/ef5c0f36-0cd7-4353-bdc2-f3b7ec28ab40. png" alt="Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac" loading="lazy"/>

Uwagi dotyczące instalacji

Uwagi dotyczące instalacjiJak przypiąć ikony aplikacji pakietu Microsoft 365 do Docka?

Przejdź do obszaru Finder > Programy i otwórz odpowiednią aplikację pakietu Office.

W obszarze funkcji Dock przytrzymaj klawisz Control i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz pozycję Opcje > Zatrzymaj w obszarze Dock.

Czy pakiet można zainstalować na telefonie iPhone lub tablecie iPad?

Tak, zobacz: Instalacja i konfiguracja pakietu Office na telefonie iPhone lub tablecie iPad i konfiguracja poczty e-mail na urządzeniu z systemem iOS (iPhone lub iPad).

Logowanie i instalacja — często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych pytań i problemów występujących przy próbie zainstalowania pakietu Microsoft 365.

Pytania dotyczące konta:

Przed instalacją usługi Microsoft 365 lub pakietu Office 2021, należy powiązać produkt z kontem Microsoft lub kontem służbowym.

Jeśli masz produkt Office dla użytkowników domowych, a pakiet Microsoft 365 został kupiony w sklepie detalicznym lub w sklepie online, ale nie masz konta Microsoft, możliwe jest, że Twój klucz produktu nie został zrealizowany (jeśli go masz) lub że został pominięty krok polegający na połączeniu Twojego ostatniego zakupu z kontem. Aby połączyć konto z pakietem Microsoft 365, wykonaj następujące czynności.

W przypadku produktu pakietu Office dla użytkowników domowych przejdź do strony i utwórz nowe konto Microsoft lub zaloguj się do istniejącego konta, a następnie wykonaj pozostałe czynności opisane na tej stronie, takie jak wprowadzenie klucza produktu (jeśli go masz). Gdy konto zostanie pomyślnie skojarzone z pakietem Microsoft 365, zobaczysz stronę Moje konto pakietu Office z adresem e-mail Twojego konta Microsoft oraz przyciskiem umożliwiającym instalację pakietu Microsoft 365. Wybierz kartę PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Jeśli konto Microsoft lub konto służbowe nie działa, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Po zalogowaniu się za pomocą konta służbowego nie widzisz opcji zainstalowania aplikacji klasycznych na stronie głównej usługi Microsoft 365. Zamiast tego przejdź bezpośrednio do strony Oprogramowanie platformy Microsoft 365. Wybierz wersję językową i bitową (użytkownicy komputerów PC mogą wybrać wersję 32- lub 64-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. Zobacz krok 2 i 3 na karcie PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zaloguj się na stronie Oprogramowanie usługi Microsoft 365 pod adresem: https://portal. aspx.

Jeśli w organizacji jest używana usługa Microsoft 365 Germany, zaloguj się na stronie Oprogramowanie usługi Microsoft 365 pod adresem

Jeśli nadal nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Microsoft 365 na stronie Oprogramowanie usługi Microsoft 365, prawdopodobnie administrator nie przypisał Ci licencji. com/article/f8ab5e25-bf3f-4a47-b264-174b1ee925fd? wt. mc_id=SCL_InstallOffice_NeedHelp" target="_blank">Sprawdź, czy masz licencję umożliwiającą zainstalowanie pakietu Office.

Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, a Twoja instytucja nie przekazała Ci licencji, dowiedz się, czy przysługuje Ci bezpłatna platforma Microsoft 365.

Jeśli próba zalogowania się za pomocą konta służbowego w witrynie www. com jest blokowana, prawdopodobnie administrator usługi Microsoft 365 skonfigurował zasady zabezpieczeń uniemożliwiające Ci zalogowanie się w tej lokalizacji.

Zamiast tego spróbuj zalogować się bezpośrednio na stronie Oprogramowanie platformy Microsoft 365, aby zainstalować pakiet Microsoft 365.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem.

Klucz produktu, zakup i instalacja wcześniejszych wersji pakietu Microsoft 365:

Nie wszystkie wersje usługi Microsoft 365 zawierają klucz, ale jeśli Twoja go zawiera, musisz zrealizować klucz, aby móc zainstalować pakiet Microsoft 365. Przejdź do strony i zaloguj się za pomocą istniejącego konta Microsoft lub utwórz nowe konto, a następnie wprowadź klucz produktu. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami, aby zakończyć łączenie swojego konta Microsoft z tą wersją pakietu Microsoft 365.

Nie masz klucza produktu i nie wiesz, czy go potrzebujesz? Zobacz Korzystanie z kluczy produktu w pakiecie Office.

Pytania dotyczące instalowania lub błędy podczas instalacji

Tylko w przypadku subskrypcji usługi Microsoft 365: Możesz zainstalować pakiet Microsoft 365 na wszystkich urządzeniach i zalogować się w tym samym czasie na pięciu z nich. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak działa funkcja logowania na platformie Microsoft 365.

Jeśli korzystasz z pakietu Microsoft 365 Family, możesz również udostępnić subskrypcję platformy Microsoft 365 Family maksymalnie pięciu członkom rodziny lub innym osobom. Każda z osób może zainstalować pakiet Microsoft 365 na wszystkich swoich urządzeniach i zalogować się do pięciu z nich w tym samym czasie.

W przypadku jednorazowego zakupu pakietu Microsoft 365, takiego jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub Office Professional: Te wersje bez subskrypcji pakietu Microsoft 365 możesz zainstalować tylko na jednym komputerze. Jednak w przypadku awarii sprzętu lub zakupu nowego komputera możesz przenieść Microsoft 365 na inny komputer, który należy do Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Postanowienia licencyjne firmy Microsoft.

Jeśli kupiono autonomiczną wersję aplikacji pakietu Microsoft 365, na przykład aplikację Visio lub Word, w większości przypadków instalowanie tej aplikacji przebiega tak samo, jak instalowanie pakietu Microsoft 365. Należy zalogować się w witrynie (do tego służy konto Microsoft lub konto służbowe) i wybrać pozycję Zainstaluj dla danego produktu autonomicznego.

Jeśli masz subskrypcję Project Online Professional, Project Online Premium lub Visio Prodla Microsoft 365, zobacz Instalowanie programu Project lub Instalowanie programu Visio, aby poznać kroki instalacji aplikacji, które są częścią tych subskrypcji.

Jeśli wydaje się, że instalacja pakietu Microsoft 365 trwa bardzo długo, być może występuje problem z połączeniem internetowym, zaporą lub oprogramowaniem antywirusowym. Aby poznać możliwe rozwiązania, zobacz Instalacja pakietu Office trwa długo.

Instalacja pakietu Microsoft 365 może trwać długo także z powodu wolnego połączenia internetowego (na przykład połączenia telefonicznego). Jeśli nie masz dobrego połączenia, zainstaluj pakiet Microsoft 365, korzystając z informacji w artykule Używanie instalatora pakietu Office w trybie offline.

Nie można zainstalować : Aby można było zainstalować pakiet Microsoft 365, na komputerze musi być zainstalowany obsługiwany system operacyjny. Listę obsługiwanych systemów można znaleźć na stronie wymagań systemowych. Na przykład instalacja nie powiedzie się, jeśli spróbujesz zainstalować pakiet Microsoft 365 na komputerze z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows XP. Jeśli na komputerze nie można zainstalować pełnej wersji klasycznej pakietu Microsoft 365, wypróbuj bezpłatne Aplikacje Office Online, używając przeglądarki komputerowej.

Pojawił się komunikat o błędzie: Jeśli podczas próby zainstalowania pakietu Microsoft 365 pojawia się komunikat o błędzie zawierający link Dowiedz się więcej, wybierz go, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemu z tym błędem. Jeśli nie ma linku, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalowaniem pakietu Office.

Pojawił się komunikat o nieobsługiwanym systemie operacyjnym: Przyczyną wyświetlenia komunikatu o błędzie z informacją o nieobsługiwanym systemie operacyjnym może być próba zainstalowania pakietu Microsoft 365 na nieobsługiwanym urządzeniu — na przykład instalowanie wersji pakietu Microsoft 365 dla komputerów Mac na komputerze PC lub odwrotnie albo instalowanie pakietu Microsoft 365 na komputerze Chromebook lub innym urządzeniu przenośnym. Zobacz Błąd „Nieobsługiwany system operacyjny” podczas instalowania pakietu Office lub Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Pomoc dotycząca określonych aplikacji oraz pomoc dla administratorów usługi Microsoft 365:

Jeśli pakiet Microsoft 365 jest zainstalowany, ale potrzebujesz pomocy dotyczącej podstaw pakietu Microsoft 365 lub szukasz informacji na temat wykonywania określonego zadania (np. drukowania dokumentu, konfigurowania konta w programie Program Outlook lub używania funkcji WYSZUKAJ. PIONOWO w programie Excel), przejdź na początek tej strony i wybierz pozycję Aplikacje lub Szkolenia.

Możesz również wpisać to, czego szukasz, na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

 • Beko - jakie są warunki gwarancji np. dojazdu...

  Witam.Nie wiem, czy w dobrym dziale piszę, jestem tu początkujący.Chciałem porozmawiać na temat warunków gwarancji firmy Beko. Otóż moi znajomi niedawno kupili sobie pralkę WMB 50811. Znam tą pralkę od początku, ponieważ to starsi ludzie, nie bardzo sobie z nowinkami technicznymi radzą, więc...

  AGD Użytkowy 12 Kwi 2012 12:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3137

 • BEKO - Awaria zegara w BEKO OIE 24300B

  WitamMam dziwny problem z piekarnikiem elektryczny BEKO OIE 24300B, miałem w domu nagły spadek napięcia, po czym pojawiła się w ww. piekarniku usterka zegara.Usterka objawia się tym, że zegar cały czas mryga i piszczy alarm, ale piekarnik działa normalnie, grzeje, działa wentylator, itd. teść...

  13 Paź 2013 15:11Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4866

  Beko DIN26422 - nowa zmywarka nie pobiera wody

  Zmywarka beko błąd e02 – co oznacza i jak go usunąć?W zmywarce beko błąd E02 to prawdopodobnie usterka wlotu wody. Według instrukcji serwisowej woda wprowadzana do maszyny jest monitorowana za pomocą systemu licznika wody (przepływomierza). Podczas kroku „Wlot wody”, jeśli elektronika...

  01 Sie 2022 10:46Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 234

  Beko CN237231 - Głośny agregat, prośba o diagnozę

  Być może sprzęt stoi w aneksie kuchennym, gdzie wzrasta wrażenie spotęgowanego hałasuTo Zanussi o którym wspomniałem stało w tym samym miejscu i w porównaniu z nową było praktycznie bezgłośne. Nie uwierzę w to, że nowa lodówka hałasuje, bo jest większa itp. Jak też wspomniałem, mam porównanie z...

  14 Maj 2016 09:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2109

  Beko BPG 5612 W - Iskiernik nie trafia

  Witam:) mam na imię Michał, i nie lubię wydawać kasy za coś co mogę zrobić sam, dlatego chcę naprawić usterkę w kuchence BEKO BPG 5612 W. Jest problem z odpalaniem największego palnika. Wygląda na to że iskiernik nie trafia w palnik lecz w płytę. (Ew. jak przybliżę do iskiernika nóż i uziemię...

  04 Gru 2014 21:01Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 681

  Lodówka Beko CN228220X - nie chłodzi prawidłowo, pulsuje czerwony wykrzyknik

  Witam serdecznie,Problem dotyczy lodówki (chłodziarko-zamrażarki) jak w temacie: Beko CN228220X, nr seryjny: 1210119803, użytkowana 5, 5 roku...Na panelu sterującym - dotykowym od czasu do czasu pojawia się pulsujący czerwony wykrzyknik. Umieściłem w chłodziarce termometr elektroniczny, włożony...

  02 Mar 2018 14:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 24003

  Zmywarka Beko DFN 6838 S cały czas nabiera wodę.

  Witam,Witam wszystkich forumowiczów. Nabyłem dziś zmywarkę Beko DFN 6838 S, praktycznie za darmo, ale z usterką (po znajomości). Usterka polega na tym, że zmywarka cały czas pobiera wodę. Program zakończony, naczynia umyte, pompa nie pracuje, wszystko powinno się zakończyć, ale... zmywarka cały czas...

  AGD Początkujący 20 Paź 2020 10:49Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 795

  Beko RCNA406I60XBN - w zamrażarce mamy +5°C, a w lodówce -18°C

  Te lodówki są jednym wielkim nieporozumieniem. Pięć miesięcy walczyliśmy z żoną o wymianę na inny sprzęt, ponieważ naprawy gwarancyjne nie rozwiązywały problemów.No to ja jestem chyba w czepku urodzony. :D Moja RCNA366I60XBN działa ok od stycznia. Jestem zadowolony, choć wykonanie takie trochę...

  22 Sty 2022 18:19Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 1470

  Beko HII68600PTX - Indukcja nie wykrywa jednej strony

  Naprawiam płytę z podobną usterką (lewa strona gubiła garnki przy gotowaniu na 2 łączonych bliższych polach). Gotując po jednym polu działały bez zarzutu, gdy łączyło się 2 najniższe pola po lewej - po podgrzaniu często gubił garnek, przekaźnik całego modułu wyłączał się i już nie włączał, mimo ostygnięcia,...

  03 Paź 2021 20:24Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3585

  BEKO - Opinie o płytach beko - zostawić czy wymienić

  Witam, sprawa wygląda tak, że od roku użytkujemy płytę Beko HII 64505 FHT - płyta ta krótko mówiąc - jest do bani i używane jej to była droga przez mękę - działała tragicznie - zwisy, brak wykrywania garnków, brak grzania (do momentu aż robiliśmy dania jednogarnkowe, bo nie dało się w dwóch garnkach...

  AGD Co kupić? 02 Paź 2020 10:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 912

  Pralka BEKO WM 5608 T wyświetla błąd F05.

  Witam serdecznie. Mam pytanie-od pewnego czasu pralka BEKO WM 5608 T szaleje, zacina się w trakcie prania i nic nie da się z nią zrobić. Po przeczytaniu porad na waszym forum stwierdziłem że jest to usterka o symbolu F 05-tyle tylko Ze jestem laikiem i nic mi to nie mówi-proszę o poradę-co to za usterka...

  16 Sty 2009 15:48Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7570

  Beko WMD 75100 zablokowana, wyświetla 00:02

  Szukam rozwiązania usterki występującej w pralce Beko 75100 która objawia się wyświetlaniem na wyświetlaczu 00:02 po włączeniu przycisku power i nie ma możliwości jej uruchomienia, jedyne co to reagują przyciski zmiany czasu opóźnienia startu, poza tym żadne przyciski nie reagują.Po wejściu w...

  10 Paź 2014 19:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2799

  Pralka Beko - Nie chce załączyć prania, migające diody

  Mam problem z pralką Beko model WML 25080 MOtóż kilka dni temu nie chciała od razu zacząć cyklu praniach, dopiero po kilku resetach poszło. Do momentu, aż całkowicie przestała działać. Drzwi są dokładnie zamknięte, włączam pranie, chwilę pralka "myśli", po czym zaczyna migać dioda start/pauza. Natomiast...

  05 Lis 2016 11:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7827

  Zmywarka Beko DSFS 6830 - wciśnięty przycisk?

  W dniu dzisiejszym zamontowano mi zmywarkę BEKO DIS 28021, po próbie uruchomienia przez montera przycisk start został wciśnięty, zablokował się w tej, pozycji.W jaki sposób mogę naprawić tą usterkę? (jest to zmywarka do zabudowy, czy da się jakoś to naprawić we własnym zakresie bez wzywania...

  12 Lut 2018 21:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 9819

  Beko WRE6512 BWW2 (921310CN) - Podczas wirowania dziwne zachowanie bębna

  Witam ponownie.Wysłałem filmik z pracy pralki podczas wirowania do Beko. Otrzymałem taką odpowiedź:"Po konsultacji z działem technicznym dostałam informacje, że będzie konieczne wysłanie do Pana serwisu na sprawdzenie urządzenia. Bęben nierównomiernie wchodzi na obroty i tłucze o obudowę".Po długim...

  01 Lut 2021 17:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 963

  Beko RCSA330K20W - nie włącza się

  Lodówka Beko, w lipcu kończy się dwuletnia gwarancja.Przez jakieś dwa tygodnie miała taką przypadłość, że nie chciała się wyłączać, chodziła kilkanaście godzin non stop. Czy to na wyższym ustawieniu na pokrętle, czy nawet na 2. Pomagało jedynie zjechanie pokrętłem prawie do 0, wtedy się wyłączała....

  13 Cze 2021 23:26Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 261

  Beko WMD 24580T - nie pobiera wody i nie zatrzaskuje się zamek

  Mam pralkę Beko w domu, która od jakiegoś czasu ma swój problem, który brzmi następująco: włączam pralkę i pali się kontrolka z kluczykiemRaz włączyłem pralkę drzwiczki się zatrzasnęły pyk, a potem zaczęła buczeć w ogóle nie pobiera wody gdy zajrzałem do szuflady. Czy ktoś wie co...

  28 Lut 2022 18:36Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 435

  Beko DIS26120 - Podczas czyszczenia programem 0 leje się z zmywarki

  Witam jestem już po pierwszej wizycie technika z Beko zgłaszałem że kapie woda z drzwiczek i stwierdził że nie widzi żadnej usterki tylko napisał ze możliwe jest wyciek piany z drzwiczek, dodam ze zalało mi pół kuchni. Teraz nagrałem jak ta woda wali ze zmywarki, poradzcie czy tym razem uzna że zmywarka...

  09 Sie 2022 19:30Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 360

  Beko HTV8733XSO - Czy opłaca się naprawiać?

  Witam, od prawie 6 lat używam pralko-suszarkę Beko HTV8733XSO, jak do tej pory obywało się bez usterek, wszystko działało prawidłowo (oprócz zatkanego wężyka pobierającego wodę do suszenia, który wymagał wyczyszczenia).Od miesiąca zaczęły się pojawiać problemy z programami suszenia czasowego. Przy...

  29 Mar 2022 11:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 264

  Beko DIN 5832 Extra - Jak sprawdzić wąż aquastop w zmywarce Beko 5832.

  Spalił się moduł sterujący zmywarki Beko DIN 5832 Extra.Nic nie dzieje się bez przyczyny. Spalony układ jest od sterowania zaworem aquastop w wężu i zmywarka nie pobierała wody. Mam następujące pytania:1. Zawór niby działa po podłączenie do zewnętrznego zasilania ale...

  09 Sie 2013 13:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6816

  TV Altus (Beko) co może mieć winę???

  Może ktoś spotkał się z podobną usterką lub wie co może byc uszkodzone???W TV Altus 14" chassis 12. 5 (Beko) nie znajduje programów.Przyczyną takiej sytuacji jest złe ustawienie w menu serwisowym typu głowicy. Jednak nie można wybrać innego typu głowicy niż przestrajana napięciowo, a wg instrukcji...

  TV Serwis 02 Wrz 2004 20:08Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2788

  Beko TVB2031-przetwornica

  Witam, mam przywieziony z Niemiec TV BEKO, nie startuje przetwornica, niby jest prosta na TDA4605-2, ale już skończyły mi się pomysły. Nowy P4N, nowy scalak, opory startowe podstawione, elementy w smd sprawdzone, po stronie wtórnej brak ewentualnych obciążeń. Być może jest uszkodzone trafo przetwornicy SMT9202...

  09 Sie 2006 18:43Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1502

  Beko TVB-5130 drgające kreski na obrazie

  Posiadam TV BEKO TVB-5130 usterka wyglada tak:po włączeniu obraz pokryty jest drgającymi kreskami. Na środku biała linia, brak foni. Mozna zauważyć, że obraz jest mocno rozciagniety w pionie. Wymienione TDA 8351, pierwszy raz mam doczynienia z BEKO. Moze ktos ma jakąś wskazówke

  05 Kwi 2007 20:31Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1234

  Zmywarka Beko DIN28425 - Quick&shine trwa 1h 20 min

  Kupiłam zmywarkę Beko DIN28425 i już na starcie nie działała... po pierwszym myciu na pusto załączyłam program Quick&shine i zmywarka nie ruszyła i nie grzała pobranej wody. Serwis wymienił pompę myjącą i niby teraz ładnie myje, tylko nurtuje mnie dlaczego program Quick&shine, który powinien trwać 58...

  21 Maj 2020 20:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 696

  Płyta indukcyjna Beko HII64800 FHT - Błąd E1

  Tak czy siak większość płyt w fabrykach jest tylko montowana. Ego jak dla mnie lider. Do dziś stosuje najdroższe komponenty w swoich modułach.Akurat się składa, że naprawiałem miesiąc temu płytę Miele na ego, która 13 lat temu mój ojciec naprawiał na usterkę zasilacza. Ja naprawiałem moduł mocy...

  26 Cze 2020 12:47Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 8925

  Beko - Zmywarka Beko - typ nieznany. Nie pobiera wody.

  ta kostka zardzewiała to korpus (rdzeń) silnika, w tym miejscu gdzie jest rdza dostała się pewnie kiedyś wilgoć ale nie jest to przyczyna usterki. Zobacz czy styki do tej pompy nie są zardzewiałe może coś nie łączy. Jeżeli przy programie odsysania wody słychać dźwięk pracy pompy (buczenie, gdy elektromagnes...

  30 Sty 2021 14:12Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1257

  chassis BEKO

  Dzięki za odzew ale już po wszystkim. Pierwotną usterką było wyłączanie się tv. Wymieniłem elektrolit w przetw. stby i zaczął palić się rezystor 220R/5W, aż się odlutował od tych rurek. Po dwóch godzinach doszedłem, że jest zwarte trafo. Wiedziałem że przetwornica daje 12v i -30v więc wstawiłem zasilacz...

  13 Maj 2004 22:25Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2524

  Beko WM 5552 wsad do pamięci

  Potrzebny albo czysty wsad do pamięci bez zapisanych usterek albo sposób wejścia do mod serwisu aby zrobić diagnostykę usterek i je wykasować pozdrawiamM.

  AGD Pralki, Suszarki 09 Kwi 2005 00:19Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1938

  LG CK-20F84X płyta beko elektronik A99. 190-12

  Zanikające impulsy sterujące kluczem HOdbiornik trafił do mnie z usterką, która polegała na czasowym i przypadkowym braku obrazu. Pomiary wykazały, że jednocześnie z zanikiem obrazu występuje brak impulsów sterujących kluczem H. Po kilkugodzinnych obserwacjach i pomiarach okazało się, że powodem występowania...

  TV FAQ i Solucje 10 Lip 2007 08:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1541

  BEKO 28C723iDW - opóźniony start TV i poruszanie się po menu

  Witam, potrzebuję pomocy przy lokalizacji usterki - TV z trybu stdby startuje długo przez ok 2 min, w tym czasie nie ma dźwięku, obraz ciemny pojawia się tylko w odstepach czasu 3 razy niebieska klepsydra a po ok. 2 minutach telewizor startuje i pracuje prawie normalnie. Prawie - ponieważ zacina się...

  TV Początkujący 30 Lis 2010 20:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1406

  Beko PPF 9521NXS chassis K2 jasny ekran bez treści z powrotami.

  Telewizor jak w temacie brak obrazu jasny ekran z powrotami jak przy braku napięcia na wzm wizji. Na wejściach wzmacniaczy na płytce kineskopu RGB po 5, 7V wysterowane na full. Podmieniłem pamięć na czystą ale usterka bez zmian. Czy ktoś miał w ten sposób uszkodzony procesor sk1256, one zwykle...

  TV CRT Serwis 22 Cze 2011 15:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1104

  Nie napełnia się wodą zmywarka BEKO GSE4433X

  Dobry wieczór,ponawiam prośbę o pomoc przy usunięciu usterki ww zmywarki.sprawdziłem kable, sprawdziłem czystość pompy, znalazłem kilka drobnych usterek, zaworek zwrotny (taka gumowa przesłona) w odpływie był źle ustawiony, nadpalone styki w przełączniku AquaStop, jeden przewód dochodzący do płytki...

  23 Gru 2011 06:31Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3014

  Zmywarka BEKO DE2541FX (nie wypompowuje wody)

  Tak przez przypadek wszedłem na swojego posta. temat już dawno zamknięty ale opiszę przyczynę tej awarii. obydwie płyty były tak samo uszkodzone. powodem był przewód który przez blachę obudowy był przycięty i to powodowało zwarcie i uszkodził się procesor płyty. niestety koszty duże ale usterka zlikwidowana...

  09 Gru 2012 17:22Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8160

  Beko Volumax 5 WMD75105 - Nie grzeje wody

  Witam Panowie,Trochę zleciało od ostatniego wpisu... Ten post o tym, że mam coś odlutować rozłożył mnie na łopatki. Z lutownicą miałem do czynienia 2-3 razy 15 lat temu... Także sprowadziłem jednak fachowca do tego mojego automatu.I powiem tak, takiego rozwiązania na pewno nikt z Panów nie brał...

  01 Mar 2015 21:57Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 3144

  Grundig 32LXW82-8600DL zasilacz Z1J194-11 Beko

  Na forum pojawiają się problemy z tym zasilaczem a zwłaszcza z gałęzią 24V i różne sposoby (często nietechnologiczne) naprawy.Zasilacz wydaje się dość prosty. Ja spędziłem przy jego naprawie kilka dni. Pierwotna usterka; wskutek utraty pojemności C915- 150µF/400V uszkodzone T900, IC900,...

  30 Mar 2015 15:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2238

  Beko WMD65080 - Raz wiruje, a raz nie

  Wszystko wskazuje na uszkodzony silnik pompy spustowej i czeka Cię jego wymiana.Co do ustąpienia usterki wydłużania czasu prania to wygląda że problem może tkwić gdzieś na połączeniach kostek przy module elektronicznym i usterka może powrócić za jakiś czas.Wtedy gdy występował problem z wydłużaniem...

  10 Maj 2017 19:10Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1626

  Lodówka Beko RCNA365E32DZX - Co jakiś czas wyskakuje wykrzyknik

  Szukałem w necie i nie znalazłem dlatego też podpiąłem się pod temat tej samej przypuszczam usterki. Fakt, że to zamrażarka, ale nie chciałem dublować usterek. Jeżeli wprowadziłem w błąd to przepraszam. Admin zapewne przeniesie to w odpowiednią kategorię. Instrukcji nie posiadam, a ta, co jest w sieci...

  10 Paź 2022 10:03Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 52212

  Zmywarka Beko DIN 28431 - wyświetla błąd HFT

  Mam identyczną usterkę zmywarki, a czy jest jakiś sposób na ta usterkę?

  21 Paź 2019 14:25Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 10344

  Beko WMD 66126 - błąd F11, nie kręci, po wymianie szczotek raz zadziałała

  Pralka jak w tytule, mamy ją 11 lat. Nie miała lekko... Żona lubi ją zapchać na full. Pralka przestała się kręcić. Zegar stanął na jednym czasie i już nie odliczał w dół. Pierwsze co sprawdziłem to pompę odpływową, bo podobnie się zachowywała jak nie mogła wody odprowadzić (zablokowana turbinka...

  12 Paź 2020 14:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1374

  Płyta indukcyjna Beko GHI64 - zwarcie tranzystorów IGBT

  Usterka jak w tytule.Jest jeden moduł mocy na cztery pola. Zwarcia dostał mostek prostowniczy oraz para tranzystorów. Po wymianie ich leci nadal jeden tranzystor IGBT, a (na tę chwilę nie dołączę zdjęć ani typu tranzystorów). Gdzie szukać usterki? P łyta nie wykazuje żadnych wypaleń.

  07 Paź 2020 22:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 303

  Beko MWTV6633BB - pokrętło programatora przestało działać, brak klikania

  Mam taki problem, mianowicie po zakończonym praniu, pokrętło programatora przestało działać. Nie zmieniają się programy, nie jest wyczuwalny przeskok/ ruch pokrętła. Czy jest to usterka mechaniczna, co można by naprawić w domu czy tylko serwis i zapewne wymiana całego programatora? Czy te programatory...

  17 Wrz 2021 08:31Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 537

  Dlaczego indukcja BEKO wyzwoliła bezpieczniki i czy podłączenie jest prawidłowe?

  ... TYLKO, ŻE: robi się to z obu końców (podłączenie w rozdzielnicy i przy kuchni) oraz owija się taśmą niebieską szary przewód, żeby było jasne, że to jest N, a nie L3.A ilu polowe zabezpieczenia tego obwodu kolega stosuje?Nie pytałem, ale o co chodzi?Zabezpieczenie od zwarć, wystarczą dwa...

  Elektryka Dla Każdego 20 Maj 2022 19:18Odpowiedzi: 69 Wyświetleń: 2280

  Beko chassis 17. 3

  witam potrzebuję schematu do Beko chassis 17. 3 albo fachowej porady. usterka jest następująca: jest głos można go regulować jest jednej barwy, nie ma obrazu nie ma żadnych napięć na kinolu na cewce są zasilacz pracuje prawidłowo napięcia na stabilizatorach są prawidłowe co może być proszę o pomoc jak...

  04 Gru 2003 14:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1098

  Problem z TV BEKO SANAYI A. S.

  Witam, mam problem z telewizorek BEKO - Bekoteknik SANAYI A. S.Mianowicie na ekranie widac u samej góry poziomy pasek na całej szerokości ekranu. Pasek ma szerokość ok. 1, 5 cm i jest jakby "odbarwieniem" obrazu.Z tego co wiem to może byc to spowodowane "zimnymi lutami". Wiem, ze można to naprawic...

  04 Sie 2004 12:21Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1011

  TV BEKO 14. 1 - strzela bezpiecznik

  Miałem kiedyś 28" Beko z taką usterką i zwarcie miał transformator przetwornicy firmy Termel, taki czerwony. Jednakże sprawdź najpierw pozystor i czy nie jest uszkodzony regulator napięcia lub elementy w jego obwodzie. Podaj na czym jest zbudowana przetwornica. To nie jest popularny TV, podaj...

  Początkujący Serwisanci 28 Mar 2006 00:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1362

  BEKO chassis 14. 2 biały ekran

  Jak w temacie BEKO 32 cale panorama po wymianie trafopowielacza biały ekran bez powrotów reaguje na pilota w miejscu OSD pojawia sie treść obrazu napięcia sprawdzone ok geometria także podejrzenia padają na wysypaną pamięć miał ktoś podobną usterkę i czy tv ruszy na czystej? :? :

  04 Maj 2006 14:20Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1011

  Pralka Beko WBF6006C - nie pobiera wody

  Witam, mam problem z pralką Beko WBF6006C, pralka nie pobiera wody; pozostała część programu działa ok. Co może być przyczyną takiej usterki? Wiem, że na pewno brak jest zasilania elektrozaworu.

  02 Sty 2008 22:19Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5600

  MEDION MD21031/S chassis: BEKO 22. 1 Chwilowo się załacza

  Mam do naprawy 32calowy panoramiczny MEDION MD21031/S chassis: BEKO 22. 1. TV chwilowo sie załączy obraz się pojawi prawidłowy i po ok 2s zaraz sie wyłączy do czuwania które sobie mruga. Posprawdzałem luty, sprawdziłem kondensatory impulsowe wysokim i są dobre.Czy ktoś sie spotkał z taką usterką??Czy...

  22 Sty 2008 06:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1517

  Medion MD21031 chassis BEKO 22. 1 uszkodzone odchylanie H

  Mam do naprawy 32" panoramiczny Medion chassis BEKO 22. W TV uszkodzone były takie elementy jak T501- 2sc5331, C521 - 680n, D504 -BA157, D505 - F60B150, R516 i 536 - 6, 8 om.Po wymianie tych elementów telewizor próbuje się załączyć jednak po chwili zaczyna się palić R516. W dalszym etapie napraw posprawdzałem...

  20 Cze 2008 05:51Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5248

  LCD BEKO 20LB330 jest fonia, brak obrazu.

  Jeżeli masz tam płytę sygnałową BEKO L6B to najprawdopodobniej uszkodzony procesor PW181 - standardowa usterka w L6B.Nowa kosztuje w skepie 1076 złotych.

  TV LCD OLED Plazma Serwis 08 Wrz 2008 14:23Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 4713

  pralka BEKO WMB 6106SD, program zatrzymuje się

  Mam pytanie odnośnie możliwej przyczyny usterki w pralce BEKO WMB 6106SD.Symptomem jest to iż program zatrzymuje sie w konkretnym miejscu zawsze podczas płukania, pralka nalewa wodę, następnie wylewa i tak w kółko. po wyłączeniu i przekręceniu programu pralka kończy program normalnie....

  11 Gru 2008 23:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3951

  Chłodziarko-zamrażarka BEKO - przestała działać

  Wczoraj nagle z niewiadomych mi przyczyn przestała działać chłodziarko-zamrażarka. Beko ok 2lat. Nie daje jakichkolwiek oznak "życia", tj. ani nie słychać pracującej sprężarki ani nie świeci się żarówka w lodówce.Proszę o pomoc. Od czego zacząć, gdzie szukać usterki?W tytule tematu proszę podać...

  04 Sty 2009 16:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2296

  Beko WBF 6006C Nie pierze

  Mam problem z pralką Beko WBF 6006C, sprawa wygląda następująco, pralka włącza się pobiera wodę, niby pierze, wiruje ale w efekcie końcowym ciuchy są nie wyprane noszą ślady po proszku, a po wirowaniu ciuchy są mokre.Ostatnia naprawa gwarancyjna polegała na wymianie kondensatora a usterka wyglądała...

  03 Lis 2009 21:20Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4676

  BEKO WBF 6006 XG - wyciek wody z drzwiczek pralki

  BEKO WBF 6006 XG - wyciek wody z drzwiczek pralkiWitam wszystkich i proszę o pomoc. Stwierdziłem wyciek z pralki spod drzwiczek, początkowo myślałem, że woda cieknie między kołnierzem a drzwiczkami jednak woda wycieka z dolnej części samych drzwiczek, które wykonane są z plastiku. Czy jest to usterka,...

  03 Maj 2010 15:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6350

  Praka Beko Wmd65100-brak obrotów

  Pralka Beko Wmd65100.Pobiera wodę i cisza, po 2min na chwilę włącza szybkie obroty i cisza.Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku start/pauza następuje wypompowanie wody.Na co zwrócić uwagę przy tego typu usterce?

  06 Lip 2010 18:25Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 5047

  pralka beko 2508l nie pobiera wody

  Przyznam się szczerze że nie kojarzę instalacji tej pralki ale niektórych napięcie na elektrozawór przechodzi przez uzwojenie cewki pompy wypustowej wody, sprawdźwięc czy działa wypust wody w tej pralce.Ja wcale nie sugeruję, iż nie należy sprawdzić najpierw wylewania wody. Osobiście diagnozowanie...

  03 Lut 2012 19:10Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6301

  pralka BEKO WMD 75105 volumax 5 bęben się nie kręci

  Mam problem z prawie czteroletnią pralką BEKO WMD 75105 volumax5, mianowicie po włączeniu zasilania, wybraniu programu oraz wciśnięciu przycisku START wszystko jest OK tzn na wyświetlaczu pojawia się czas do zakończenia programu a w bębnie pojawia się woda, ale po nalaniu wody następuje charakterystyczne...

  25 Gru 2012 11:08Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 13432

  [Sprzedam] pralkę BEKO WBF 6006C.

  odnośnie używania pralki przez żonę napisałem to w sensie takim, że do wczoraj była używana a po zakupie nowej chcę ją sprzedać na części lub w całości, jeżeli chodzi o usterkę w pralce BEKO to prawdopodobnie pompa, jeśli jesteś zainteresowany zakupem to cenę zaproponuję atrakcyjną

  AGD Bazar 27 Wrz 2012 14:33Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2200

  BEKO WMD 56120 - NIE KRĘCI - BLAD 419

  Mam problem z pralka (BEKO WMD 56120). Przestała kręcić. Programy można uruchomić ale po napełnieniu zbiornika w momencie kiedy powinna zacząć kręcić bębnem program się zatrzymuje (na zegarku czas przestaje być odmierzany). Po pewnym czasie się przełącza na program ewakuacji wody i na tym...

  28 Paź 2012 20:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3765

  pralka BEKO WMD 65105 kłopot z płukaniem

  Od pewnego czasu mam problem z pralką BEKO WMD 65105. Program prania idzie normalnie. Natomiast jak trzeba włączyć płukanie to zaczynają się problemy. Jak się już uda pralkę zresetować to wodę pobiera obróci bębnem i po 5 minutach programu się zawiesza. Silnik pompy wymieniony, prąd do niego dochodzi....

  02 Sty 2013 12:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5172

  WKD 73500 Beko Beben nie kreci

  Witam!! Mam dziwny problem z pralka marki Beko. Otóż pralka ma jakieś 2 lata i nie było jeszcze żadnej usterki aż do momentu kiedy przy wirowaniu na 1000 obrotach, zaczęła iskrzyć jakby przez przyblokowanie się bębna, lub jakby bęben o coś ocierał. Wyłączyłam szybko pralkę z prądu. Ale po ponownym włączeniu...

  14 Sty 2013 19:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2970

  Beko Volumax 5 WML 15085 D - nie pobiera proszku

  Mam problem z pralką beko volumax 5. Problem polega na tym że pralka nie pobiera proszku tzn słychać jak woda w zasobniku na proszek szumi ale pobiera tylko płyn... proszek trzeba wsypywać ręcznie na ubrania.zasobnik był czyszczony. tylko nie wiem jak dokładnie ponieważ nie ja go czyściłem.czy to...

  22 Sty 2013 13:39Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 5496

  altus wa6508L (beko) - Uszkodzony bęben (pająk), naprawiać czy nie naprawiać...?

  Pytanie jedno i zasadnicze, czy opłaca sie naprawiać tą pralkę czy lepiej dać spokój i brać coś nowego?Chodzi dokładnie o część zespoloną jaką jest bęben z zanitowanym pająkiem, cena 265 zł z przesyłką+ praca własna.Pralka ma ok 7 lat, to 2-ga usterka (pierwsza to awaria blokady drzwi) w...

  24 Kwi 2013 17:14Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1866

  pralka beko 51011F - pobiera i wypuscza wodę

  Witam!Wczoraj pralka padła zupełnie.Pobiera wodę i po kilku obrotach ją wypuszcza,itp. itd., piorąc już bez proszku oczywiście. Byłem pewien,że Beko ma gwarancję, a okazało się, że dwa tygodnietemu się skończyła. Już wcześniej czasami nie chciałosię jej wywirować prania, ale to było sporadyczne,...

  21 Lip 2013 19:56Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 6666

  beko WMD 25100T - silnik nie kręci

  Dzień dobry.Pralka omówiła współpracy.Objaw jest następujący: po pobraniu odpowiedniej ilości wody bęben wykonuje 1 obrót, następnie długo długo nic i kolejny obrót - tak jakby nie miała siły kręcić. A po następnej bardzo długiej chwili następuje spust wody i koniec.Po zdjęciu paska wielorowkowego...

  18 Sie 2013 09:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3444

  BEKO CN 136241X - Wysokie zużycie energii podczas spoczynku

  Siema wszystkim,od 4 miesięcy jestem posiadaczem lodówki Beko CN 136241X.Jakiś czas temu z ciekawości użyłem miernika energii, żeby sprawdzić ile jest prawdy w tym obiecywanym zużyciu. W czasie wakacyjnych upałów potrafiła zużyć 700-900W na dobę. Lodówka, w czasie gdy agregat nie pracuje, ma zużycie...

  31 Sie 2013 12:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1407

  Pralka BEKO wml 25100 M programator.

  Jestem posiadaczem pralki BEKO wml 25100 M już od 6 lat, jak dotąd działało wszystko dobrze, do dzisiaj.A mianowicie na początku cyklu prania pralka pobiera wodę do bębna, a następnie zaczyna wirowanie, zamiast prać.Proszę o pomoc w usunięciu tej usterki.Pozdrawiam!

  25 Lis 2013 19:07Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4098

  BEKO DFN 6837 S - spalony rezystor R 2 w module

  Witam. Mam problem z ustaleniem wartości rezystora na płytce modułu zmywarki BEKO DFN 6837 S. Jest to rezystor R 2 w lewym dolnym rogu płytki. Niestety tak się spalił, że nie można odczytać wartości rezystancji i mocy. Objaw jest taki, że wyświetlacz nic nie pokazuje, żadna funkcja nie działa...

  AGD Zmywarki 10 Gru 2013 21:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3396

  Nie można zapalić iskrowo palników gazowych w kuchni Beko CSM 62322 DW

  Ponownie wracam do usterki w mojej kuchni Beko CSM 62322 DW z dodatkowymi informacjami po wizycie serwisanta Beko. Powodem zaistniałej sytuacji okazało się nieznaczne przesunięcie płyty w górę w transporcie od producenta do klienta. Byłem pewien, że będzie kuchnia rozbierana i będą wymieniane iskrowniki,...

  03 Lip 2014 19:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6150

  beko wmd 25081t - grzałka nie przestaje pracować po osiągnięciu zadanej temp.

  witam.Pacjent to pralka beko wmd 25081 t. Przegrzewa wodę na każdym programie. Wymieniona grzałka wraz z czujnikiem (nic to nie zmieniło), wymieniony przekaźnik załączający grzałkę (podejrzenie zgrzania styków, zero poprawy). Pralka normalnie przechodzi przez każdy etap danego programu, grzanie włącza...

  21 Lut 2015 16:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 744

  Pralka Beko WML25080 - po nabraniu wody nie kreci, nie mozna skasowac programu

  Nie wiem, dziwne, że nie chce ci skasować programu.Zawodowo nie naprawiam pralek, tylko jak coś nie działa to siadam nad nią i rozgryzam, poprzednio mieliśmy polara Dafne to ją dosyć dobrze poznałem, w tej (Beko) była awaria opisana wyżej i dwa razy szczotki silnika wymieniałem.Może jakiś fachowiec...

  18 Lip 2016 13:52Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 7647

  Piekarnik Beko OIE 23301x. Nagły brak grzania i pracy termoobiegu.

  Witam. Mam problem z piekarnikiem elektrycznym marki Beko model: oie 23301x. Mianowicie, nie wystąpiło przepięcie prądu, a piekarnik przestał grzać, również termo obieg się nie kręci, oraz brak światła wewnątrz. Ogólnie zero reakcji na ustawienie programatora. Moje pytanie do Was, jaka usterka może mieć...

  25 Paź 2016 06:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3933

  Pralka Beko WMB 51241 PTS - po załączeniu silnika w domu przygasa światło

  Dzięki za odpowiedź. Udało mi się odnaleźć dokumenty od urządzenia i okazuje się ze sprzęt jest jeszcze na gwarancji (zapomniałem że posiadam certyfikat przedłużenia gwarancji do 5 lat). Zadzwoniłem dzisiaj do serwisu BEKO i miła Pani na infolinii przyjęła zlecenie, poinformowała mnie że technik pojawi...

  04 Mar 2017 12:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3087

  Beko WMD 25100 T - Nie działa połowa programów.

  Z góry przepraszam za brak polskich znaków, ale coś mi padło w klawiaturze i nie mogę dojść do ładu.Mam jednak większy problem. Mianowicie w mojej starej, wysłużonej pralce przestała działać polowa programów. Nie działają wszystkie znajdujące się po prawej stronie kołka. Nie wiem, czy to poważniejsza...

  18 Wrz 2017 13:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 801

  Pralka Beko WMB61032 - uszkodzony programator

  Powtórzę pytanie, czy ktoś odpłatnie podejmie się sprawdzenia programatora? Widać muszą być z tym problemy, bo nawet Beko nie chce sprzedawać programatorów ze względu na " dużą ilość zwrotów z powodu błędnej diagnozy usterki "

  05 Sty 2022 10:35Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 6960

  Awaria pralki Beko WM2510 M - bęben pralki się nie kręci

  Sprawdź czy pasek napędowy się nie ślizga to po pierwsze.Po drugie w jakim stanie są szczotki węglowe w silniku pralki?Czyli pralka nagrzała się do maximum mimo że temperatura była ustawiona niższa tak?Jeśli tak to do sprawdzenia termostat.Najgorszą opcja jest taka, że za tą usterkę może...

  15 Cze 2018 22:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5313

  Beko WML 25100M pompuje wodę 8sek., trzeszczy przy pompowaniu brudnej wody

  dziś męczyłem sie z pralką Beko WML 25100M.Opis usterki najpierw:- pobiera wodę około 8 sek i cisza, nic więcej się nie działo. Trochę się nakombinowałem, ale okazał się odpięty jeden kabelek od pompy brudnej wody, wystarczyło wpiąć i działa.Ale pojawił się drugi problem:- wszystko...

  Inne FAQ 15 Paź 2018 20:28Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1281

  Pralka Beko WMD 25085t - pierze w nieskończoność.

  Witam serdecznie.Mam problem z pralka Beko jak w temacie. Po nabraniu wody pierze w nieskończoność. Kręci bęben raz w jedna stronę raz w druga i tak bez końca. Nie odpompowuje wody ani nie przechodzi do płukania. Dostałem ją do naprawy. Wymieniłem szczotki bo były zużyte i zamek bo długo zamykał i...

  09 Lut 2019 12:32Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4911

  Zmywarka Beko DIN28221 bez wyświetlacza - błędy w formie dźwiękowej.

  Mam problem z Beko DIN28221. Zmywarka nie ma wyświetlacza. W trakcie zmywania zatrzymuje się, po czym wydaje 5 krótkich i za chwilę 1 dłuższy sygnał. Czy ktoś posiada kody błędów lub podpowie co to za usterka?Dziękuję.

  15 Mar 2019 09:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 675

  Beko WMY 81243 PL PTLMb1 - Silnik nie działa

  Bralka beko z silnikiem inwerterowym Arcelik. W trakcie prania przestała kręcić bębnem. Bezpiecznik na płycie sterującej silnikiem cały, silnik w środku ma 3 zwoje ciemniejsze niż reszta, ale to chyba nie jest problemem. Wał silnika pracuje lekko gdy nie jest podłączony grubszym kablem do...

  27 Paź 2020 18:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1353

  Zmywarka Beko DIN5834 - pobiera wodę, ale program nie startuje

  Mam problem ze zmywarką Beko DIN 5834. Prawidłowo pobiera wodę ale program nie startuje, w międzyczasie gdy zmywarka sobie czeka co jakiś czas (2min? ) próbuje dopompować wodę co kończy się wodą w misce na dole ale to nie jest problem, bo kiedy normalnie pracuje nie dociąga wody w ten...

  15 Sie 2020 10:18Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6372

  Zmywarka Beko DSN 6532X - nie suszy naczyń

  Temat był poruszany, ale w zależności od objawów usterki mogą być różne. Może mój opis pomoże w zdiagnozowaniu co dolega mojej zmywarce (Beko DSN 6532X). Nie domywa, nie suszy.Sprawdziłem przekaźnik, działa. Sprawdziłem grzałkę na krótko, działa. Odłączyłem przewód z grzałki, i podłączyłem...

  10 Lis 2019 23:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 900

  Zmywarka BEKO DIN 1530 N nie grzeje wody.

  Dzień dobryJak w tytule zmywarka Beko DIN 1530N nie grzeje wody. Wymieniłem grzałkę i czujnik NTC. Nie miałem gwarancji, że te części będą popsute, ale łącznie kosztowały 80 zł. więc zaryzykowałem. Zostaje moduł sterujący. W sklepie są 2 moduły jeden za 90 zł. to moduł obsługi panelu sterowania i drugi...

  27 Lis 2019 13:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1494

  Beko DFN6837 - nie załącza się, brak reakcji na przycisk on/off

  Witam kolegówMoże ktoś pomoże w naprawie zmywarki Beko BFN6837. Ostatni raz zmywała naczynia w sylwestra, wszystko przebiegło bezproblemowo do samego końca.Wyłączyłem ją przyciskiem ON/OFF i dziś chciałem nastawić ponownie i brak reakcji po wciśnięciu przycisku, nie zapaliło się nic na wyświetlaczu.Sprawdziłem...

  13 Sty 2020 20:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 744

  Beko HQC 222X - płyta ceramiczna nie włącza się

  Nowy, płyta ceramiczna Beko HQC 222X, przyjechał z Polski z usterką, nie włącza się. 5V dociera do procesora, co jeszcze można zobaczyć do pracy płyty?

  07 Sty 2020 14:50Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 393

  Zmywarka Beko DIN 1531 - wywala bezpieczniki w domu, stoi woda

  W zmywarce Beko DIN 1531 wymieniłem aqua zawór, bo nie podawała wody. Wszystko podłączone, na tatce dolnej nie ma wody. Włączyłem zmywarkę, woda wypompowywana, a po jakiejś chwili wywala bezpieczniki w chacie. Po otwarciu, w zmywarce stoi woda. Zmywarka nie da się włączyć, za każdym razem wyrzuca...

  01 Cze 2020 19:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1665

  Lodówka Beko BCH 130000 - nie chłodzi, zamarza

  Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki zamarzającego parownika lodówki Beko model 130000. Wiadomo jak zamarznie przestaje chłodzić. Po wyłączeniu lodówki i rozmrożeniu parownika suszarką działa tak ok 3 miesiące i powtórka. Załączyłem zdjęcia jak to wygląda. Podejrzewałem grzałkę lub czujniki,...

  10 Sty 2021 09:53Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3867

  Lodówka Beko CS238021X - nie wyłącza się.

  Proszę o pomoc w diagnozie lodówki Beko CS238021X. Lodówka nie wyłącza się. Po ustawieniu temperatury na 2, 5 w chłodziarce jest około +10 stopni a w zamrażarce około -10 stopni. Na tylnej ściance po lewej stronie lodówka jest zaszroniona jak na zdjęciu. W serwisie przez telefon otrzymałem informacje,...

  02 Kwi 2021 10:34Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 624

  Beko DPY 8506 GXB1 - Wyłącza się sterowanie silnika bębna

  Dotyczy suszarki Beko DPY 8506 GXB1.Przy uruchomieniu jakiegokolwiek programu silnik suszarki wykonuje obrót bębna przez ok. 3 sekundy, po czym się zatrzymuje. Po około pół minuty ponownie się uruchamia i zatrzymuje. Na wyświetlaczu po kilku minutach pokazuje się symbol "pauza" i program jest przerwany.Uruchomiłem...

  27 Kwi 2021 22:19Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1383

  Pralka Beko WMY 71643 PTLE - nie obraca bebnem.

  Sprawdź kolego czy u Ciebie występuje ten silnik: [url=Link] jeżeli tak to przyczyną usterki jest awaria tego silnika ewentualnie modułu sterującego. Podaj numer producenta zaczynający się na 7......... Aby trafnie zdiagnozować przyczynę będziesz musiał wezwać serwisanta.

  14 Cze 2021 08:16Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1149

  Beko WKL15106D - jak wejść w tryb serwisowy?

  Pralka Beko WKL15106D nie startuje, potrzebne są informacje jak wejść w tryb serwisowy i kody błędów aby zdiagnozować usterkę. Póki co świecą się takie diody:Pozdrawiam

  15 Cze 2021 18:54Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 828

  Beko HAS 11540 - Agregat/kompresor działa w trybie ciągłym

  Jakiś czas temu zakupiłem używaną zamrażarkę Beko HAS 11540. Po pewnym czasie zauważyłem, że agregat/kompresor chodzi w trybie ciągłym tzn. nie wyłącza się i non stop schładza. Żeby uniknąć nadmiernego zużycia prądu użyłem timera, który odłącza zasilanie co 2h na 2h. Także zamrażarka chłodzi...

  AGD chłodnictwo 21 Lip 2021 10:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 474

  Pralka Beko WMD 65100 - uszkodzone łożysko

  Marka:BekoModel:WMD 65100 WMD 65100S WMD 65080Chassis (płyta lub główne podzespoły):3. 15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać...

  15 Lis 2021 09:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 246

  Beko MCNA406E60ZXBHN Nofrost A+ - woda leje się przez drzwiczki lodówki.

  W Samsungu np 3 zgłoszenia do tej samej usterki = wymiana na nową.Różnie z tym bywa. Infolinie wszędzie są oazą niekompetencji technicznej za to wysokich kompetencji marketingowych, czyli robienia ludzi w ch...Z serwisami producenta jest podobnie, bo ma być serwis taniej niz najtaniej. Sam widziałem...

  13 Paź 2021 12:50Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1377

  Amica EB7654A+ i płyta gazowa Beko HIMW64225S - zapalaniu gazu resetuje zegar

  Posiadam zestaw piekarnik elektryczny Amica model EB7654A+ z płytą gazową Beko model HIMW64225S. Przy zapalaniu gazu na płycie słychać pikanie jak przy ustawianiu zegara i następuje jego reset. Ponadto nie działa jeden iskrownik na płycie. Jakie sugestie, co może powodować taką usterkę?

  12 Lip 2022 14:22Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 237

  Beko WML16106 - tryb serwisowy

  Na płytce elektronicznej upalił się triak sterujący pompką wraz z kilkoma opornikami i tranzystorem sterującym tym triakiem. Uszkodzone elementy wymieniłem. Po podłączeniu modułu pralka nie startuje programu, świeci się dioda od prania wstępnego. Gdzieś czytałem, że w Beko jest tryb serwisowy...

  21 Lis 2021 18:38Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 630

  Beko HTV8733XS0 - wyłącza się przy suszeniu + pobiera wodę

  Mam problem z pralko-suszarką Beko. Przy suszeniu dwugodzinnym w trakcie wyłącza się. Przy próbie powtórzenia czynności na tym samym programie - pobiera wodę. W momencie kiedy włączam krótszy program pranie jest nie dosuszone. Proszę o wskazówkę co może być przyczyną usterki i jak ewentualnie...

  16 Lut 2022 13:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 270

  Indukcja Beko HDMI32400DTX - na wyświetlaczu E, A - nie włącza się

  Jest to płyta indukcyjna Beko z dwoma polami grzewczymi.Po włączeniu do prądu na moment na wyświetlaczach pojawiają się ósemki, i zaraz potem pojawia się symbol E i po nim A. Następnie sekunda przerwy i znów E - A.Jeśli nacisną wyłącznik to słychać piknięcie i cyknięcie przekaźnika. Ale na wyświetlaczu...

  AGD Kuchnie 16 Maj 2022 10:02Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 792

  Beko CBI 7771 chłodziarko zamrażarka nie chlodzi

  Problemem był element (nie pamiętam już jaki) w module sterującym, który się znajduje pod pokrywą z tyłu lodówki w górnej części. Sprawą zajął się serwisant z punktu AGD, jedynego gdzie usłyszałem, że podejmą się naprawy. W pozostałych punktach na terenie miejscowości nie tykają się BEKO. Serwisant przyszedł...

  28 Cze 2022 13:23Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 813

  Ekspres Beko CEG7425b - tryb serwisowy

  Witam. Potrzebuję porady jak wejść w tryb serwisowy w ekspresie Beko CEG7425b.Ogólnie rzecz biorąc mam taki problem, że ekspres podczas włączania wydaje dziwny dźwięk jakby się pompa zapowietrzyła i chodziła na sucho, pomimo że ilość zrobionej kawy jest taka sama jak przed usterką.

  AGD Drobny sprzęt 05 Wrz 2022 21:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 144

  BEKO 14" brak foni na polskich kanałach

  Rozumiem, że zmiany można dokonać w menu strojenia ale nie przynosi to skutku? Jezeli tak jest to stawiam na STV2249C(o ile to to chassis) wymieniałem na taką usterkę. :D

  01 Paź 2003 16:13Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1809

  Co to za element S1864 w TV Beko??

  :arrow: Tomek WłodarczykZwracam uwagę, że w tym dziale nie omawiamy usterek.Regulamin:! :

  Schematu/instrukcji/artykułu 09 Paź 2004 11:39Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1035

  lodówka BEKO na()pomoc??

  Ale się afera zrobiła z tą chłodziarką:-))). Sprawa wydaje się prosta, jeśli cała płyta w części chłodziarkowej jest zaszroniona, to wina ( w przypadku, kiedy nie można osiągnąć odpowiedniej temperatury) może w zasadzie leżeć tylko po stronie sprężarki. Z kolei temperatura -26'C w zamrażarce taką usterkę...

  22 Lis 2004 19:20Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 16601

  telestar 7869 TNBETA płyta PT-92 vestel, beko podobne mruga

  Czy podstawiałeś kineskop taki sam i czy ustawiłeś wtedy żarzenie?Ten tv to automat, kinsekop który tam siedzi to A63 firmy tesla made in czech republik, więc proponuje przejechać go reaktywatorem aby wyrównała się emisja katod, a przed tym wymień kondensatorki ceramiczne przy BCL. To powinno podziałać.I...

  18 Cze 2005 15:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1431

  Beko 2830 - problem z pionem

  bjaw: Brak odchylania pionowego (brak impulsów na wyjściu 43).Przyczyna: Jedną z przyczyn tej usterki jest brak napięcia na n. 42 zasilającego generator odchylania pionowego. Nóżka ta zasilana jest najczęściej poprzez rezystor 3. 3M z napięcia +33V, ale spotyka się również rozwiązania gdzie n. 42 zasilana...

  28 Cze 2005 09:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1344

  BEKO- pralka uszkodzony układ odwodnienia

  Pralka ma około 4lata problem polega na tym, ze nie wylewa wody po skonczeniu prania czy to programator? w okolicy programatora slychać zgrzyty podczas obrotu programatora. Czy ktos spotkał sie z tą usterką i gdzie moge znaleść jakiś schemat. Prosze o pomoc.

  14 Lis 2005 18:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5615

  TV BEKO model P0528NXS brak odchylania V i H

  Usterki ktore wykrylem to uszkodzona pamiec oraz 2 rezystory o oznaczeniach na plycie chassis R533, R528 o wartosci 10kohm

  05 Paź 2005 06:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 825

  TV BEKO 28cali gra, brak obrazu zimne luty.

  Zostałem zobowiązany do zamknięcia kilku postów i udzielenia ostatecznej odpowiedzi na temat usterki jakiej były poświęcone. W tym telewizorze istotnie problemem były zimne luty. Poprzednim razem przeoczyłem tranzystor w obudowie TO-220 bez radiatora, który posiadał skorodowane końcówki. Lutowanie było...

  13 Lis 2005 21:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1454

  TV Palladium Chassis beko 14. 2 problem z obrazem

  Witam. Mam problem z obrazem to znaczy z jego początkiem pracy, wygląda to tak że po uruchomieniu obraz się pojawia i pracuje prawidłowo ale poprzedzają pojawienie się obrazu powroty. Pytanie moje polega na tym czy tą usterkę można ustawić w opcjach serwisowych. Miałem jeszcze jedną ciekawą sytuację...

  07 Sty 2006 10:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1672

  Crown 28B4 Beko elektronik

  Witam. Mała uwaga do tego TV. Usterka wystąpiła ponownie. Dopiero odłączenie D 501 przywróciło poprawną pracę i niema ona wpływu na działanie....

  12 Lut 2006 13:53Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1368

  Beko, 210672, 7LY190-04, zawężony z lewej, zwiększony pion

  Video procesor na STV2246C, pion na TDA8174AW. Usterka jak w temacie. Nie mam schematu, a więc i nie mogę podać więcej szczegółów. +B-122V (pewnie dobre) na STV2246C +8V. Z lewej strony ciemny pasek, przy treści obrazu jest tyle samo zawinięcia. Pion zwiększony co najmniej o 1/2 proporcjonalnie (bez...

  30 Maj 2006 20:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 968

  Beko YUGO 57Y - był brak reakcji (śnieg), teraz próbkuje

  Witam!!!Mam problm ze znalezieniem usterki w telewizorze jak w temacie.Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym TV od razu startuje i na ekranie pojawia się śnieg, a u góry ekranu cieniutkie paseczki (zawinięcie jak od odchylania pionowego).Nie reaguje na pilota, oraz na klawiaturę lokalną.Nie...

  18 Maj 2006 13:23Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1463

  Informacje o pralkach firmy Beko.

  WItam!!Mialem do dzis pralke ARDO T60. (Ladowana od góry, plytka bo ma 40cm glebokosci).Pracowala od 13 lat. Cos kolo tego nie pamietam dokladnie.Odradzam tą pralke kazdemu. Nawet najgorszemu wrogowi bym jej nie polecil. PO ok 4 latach wygilea sie oska bebna. Spowodowalo to rozwalenie...

  RTV Co kupić? 29 Gru 2006 13:54Odpowiedzi: 1090 Wyświetleń: 35751

  Tv beko, satcom, nie kompletny schemat!

  Przyznam szczerze, że nie przeglądałem tego schematu. Nigdy nie był mi potrzebny. Przejrzałem go przed chwilą i stwierdziłem, że jest to absolutnie komplety skan z jednej kartki. Pliki 01, 03, 05 i 07 to jest kolejno górna część schematu z niewielkimi zakładkami. Pliki 02, 04, 06 i 08 to dolna część...

  04 Lip 2006 07:07Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 867

  Hanseatic CTV70-1692S (chassis Beko 20. 2) - geometria

  A nic nie piszesz o tym co kazałem sprawdzić lub wymienićBo właśnie pracuję nad tym. Koniecznie dam znać.Opisałem tylko to, co mi było wiadomo.Mam do sprawdzenia: C203 (10mkf/16V), C207 C210 (1mkf/63V), Q206 Q206 (BC858), Q208 (BDX53B), D203 (BZT55C10), D205 (BZT55C5. 1), L201, L202, L203, L204.Myśle,...

  15 Lip 2006 13:05Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1333

  jak sprawdzić lodówkę BEKO RRN2260

  jeszcze jedna sprawa, klapa zamrażalnika zamyka się bardzo szczelnie, po "klapnięciu" słychać syczenie z uszczelki i w tym czasie problemem jest otwarcie jej bez sprej siły... natomiast klapa z chłodziarki zamyka się jakby bardziej leniwie i wydaje mi się że odstaje bardziej niż da druga od obudowy......

  27 Lip 2006 07:47Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5457

  Jak naprawić pralkę BEKO wmd26100p i Hanseotic WL 1124:/?

  Mam problemik z pralkami:- BEKO wmd26100p- Hanseotic WL 11242W każdej jest ta sama usterka, załącza się, potem tak jak by chciała pobrać wodę i na tym sie kończy, co robić? :|

  31 Lip 2006 16:08Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2834

  Problem z obrazem w TV BEKO NR PM1121XB

  Miałem kiedyś wątpliwą przyjemność naprawiania telewizora MTC na identyczną dolegliwość. Przyczyną było uszkodzenie dławika filtrującego napięcie zasilania PK. Oscyloskop nie był w stanie tego uwidocznić. Przyznam, że naszukałem się usterki.

  25 Sie 2006 21:38Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 940

  OTVC BEKO chassis 12. 8 (G80. 190) Procesor?

  Witam wszystkich.Trafił do mnie tv jak w temacie.Objaw usterki jest taki że TV nie załącza się. Jest w stand by. Po wymuszeniu startu (odcięcie bazy T906 blokującego LM317) tv odpala jest raster ale zero regulacji z pilota i lokalnej klawiatury. Szyna (sda, scl) w stanie wysokim nie przywiera. Reset...

  04 Paź 2006 22:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1735

  BEKO PM1121XBS. Coś strzeliło i zniknął czerwony kolor.

  Scalak jest na PK, wyjścia RGB po kolei 7 8 9. Aby dokładnie go sprawdzić zamień przewody np R i B wchodzące na PK. Jeśli będzie czerwony to TDA6107Q do wymiany. Z resztą kosztuje pare złotych i najczęściej pada więc wymień w ciemno. Przyczyną padnięcia scalaka może być przywierający kinol na czerwonym...

  01 Gru 2006 18:40Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3138

  tv 14" beko brak pasma uhf

  Podstaw jakąkolwiek głowicę napięciową i podaj jej "ręcznie" napięcie waricapowe z potencjometru. I będziesz wiedział, czy masz walniętą głowicę, czy usterki szukać gdzie indziej.Remeknapr

  05 Gru 2006 18:42Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1516

  Pralka Beko WML 15040 KL - reset

  Usterka usunięta, mimo sugestii braku umiejętnego czytania instrukcji obsługi. Pralka jednak była uszkodzona. Padł po dwóch praniach elektrozawór. Dziękuję za rady, temat uważam za zamknięty.

  22 Lut 2007 15:32Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 59758

  beko chassis 12. 3 (14") - ciemny obraz!

  Stv-a przed wczoraj wymienilem i nadal ciemno:(Dodano po 38Witam ponownie!TV juz prawie działa! Była taka głupota ze wstyd się przyznać:|, Ale powiemUstawienia kontrastu i jasności były ustawione na minimum, wstyd jak cholera!! Ze nie sprawdziłem tego wcześniej...Obraz się pojawił...

  23 Lut 2007 20:08Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2025

  Beko WM 5508 T

  BEKO ma właśnie kody błędów H itd. :? : Pierwsze słyszę... :idea:Właśnie to był F07 a nie H7. Co to oznacza bo w tych kodach co mam nie ma F07? :arrow: zzbych1Przecież Ci napisałem powyżej... :|H1: Otwarty obwód lub zwarcie NTC (100)H2: Otwarty obwód grzałki (010)H3...

  07 Lut 2008 22:02Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7033

  Pralka Beko WMD 23580 - cieknie

  Od czego by tu zacząć?.Zacznijmy logicznie, bęben pralki, to zamknięty zbiornik, pozamiejscem wlewu, i odpływu wody.W opisie usterki, wspominasz o odgłosach w bębnie, zakładamy,że te odgłosy mają związek z wylaną wodą (...

  07 Cze 2007 18:38Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 7780

  Beko chassis 20. 2. Jaką wartość ma R218

  Uszkodzony był C215, R210, R218. Jaką wartość ma R218? Na schemacie jest 3, 9SKS2. Dawałem 3, 9 ohma a także 3, 9 kilo ale nie startuje wysokie. Być może jest jeszcze inna usterka ale najpierw chcę włożyć prawidłową wartość R 218. Z góry dziękuję

  24 Lip 2007 13:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1136

  beko 14. 2 nie startuje

  witam. Mam problem z tv Grundig chassis 14. Przetwornica startuje, napięciapo str. wtórnej przetw. są zaniżone, podczaspróby włączenia z czuwania słuchać tylko kilkakrotne próbkowanie. napięciapostronie wtórnej pojawiają się tylko na chwile. Sprawdziłem trafo WN, tranzystor WN, scalak i transoptor...

  08 Sty 2008 20:20Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2429

  Grundig 28", beko chassis 22. 2

  Witam mam taki tv na stole z raczej prosta usterka jednakże nie mogę sobie z nią poradzić. Objawia się sposób że zmniejszony jest obraz po bokach po ok 8cm i, od góry i dołu po 15 cm. Objaw jakby uszkodzone cewki. Regulacja geometrii działa, ale tylko w obrębie wyświetlanego obrazu. Napięcia w normie....

  18 Sty 2008 15:01Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 3807

  TV Beko, PM1121XB, chassis 12. 4 uszkodzone trafo?

  Prawdopodobnie usterka tkwi w zasilaczu. Czy na kondensatorze głównym za mostkiem prostowniczym masz napięcie(powinno być około 300VDC).

  24 Sty 2008 21:42Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1883

  BEKO WBF 6006 C; samoczynne napełnianie wody

  Mam problem z z pralką typu BEKO WBF 6006 C, otóż kiedy do niej zajrzałem, w ciągu jednej nocy w bębnie pojawiło się pełno wody (pralka oczywiście była wyłączona). Nie dawno wymieniona została pompa choć nie wiem czy ma to jakieś znaczenie w związku z tą usterką.Proszę o pomoc!pozdrawiam,...

  05 Lut 2008 08:34Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2375

  Pralka Beko WMB 6106 SD - brak wirowania

  Witam! Mam problem z pralką jak wyżej. Może nie tyle z usterką, gdyż podejrzewam programator (pęknięty styk), co z możliwością zakupu tego programatora - EC 4643. 01 C01. Pralka w czasie prania zachowuje się normalnie, aż do końcowego wirowania. Przy odsączaniu wody po ostatnim płukaniu, programator jakby...

  09 Lut 2008 10:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2337

  Pralka beko WBF 6006 xg zapytanie o scalak - nie wiruje

  W tej pralce brak obrotów wirowania (rewersy są poprawne). Na module od sterowania obrotami silnika znajduje się scalak PIC 16C56A 04/P. Podejrzewam że on jest uszkodzony a mam możliwość zakupu scalaka PIC 16C56A 20/P i tu mam pytanie czy różnią się czymś te scalaki i czy nowy będzie już zaprogramowany...

  16 Lut 2008 20:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3519

  Pralka Beko WMD23500T - nie pobiera płynu

  Najpewniej zapchany jest odcinek podający wodę w miejsce, gdzie jest płyn do płukania. Trzeba przeczyścić otworki nad miejscem zbiorniczka z płynem, tak aby leciała do niego woda, wtedy płyn spływa do pralki razem z tą wodą. Może być też usterka w przełączniku kierowania strumienia wody na odpowiednią...

  05 Mar 2008 23:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 20351

  Beko PT34 21NX widać powroty!

  Witam. Sprawdź napięcie 180V, okolice wzmacniaczy wizji, diody, zasilanie, prawdopodobnie usterki powstałe na wskutek przeebicia a nie z uszkodzonego kineskopu.

  28 Mar 2008 19:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1160

  Re: Telewizory Altus ALMTG221NX, chassis Beko 12. 3.

  Opis: TV startuje, obraz jest brak głosu.Uszkodzenie: Uszkod... Opis: TV startuje, obraz jest brak głosu.Uszkodzenie: Uszkodzony układ scalony TDA7480L 2szt..Diagnoza: Objawy uszkodzenia kierują do układu wzmacniacza fonii. Po otwarciu TV staje się jasne, że usterka powstała w wyniku ingerencji...

  01 Wrz 2004 13:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 911

  Beko NR P0528NX

  nie włącza sięPo włączeniu odbiornik nie startuje. Słychać pisk przetwornicy. obciążał jątranzystor w układzie odchylania T 504 BU-508DF. Po wymianie tranzystoraodbiornik wystartował, lecz po 10 minutach najpirw strzępiło całym obrazem i potem brakiem synhcronizacji poziomej i przejściem telewizoraw...

  11 Sie 2005 11:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2160

  Lodówka Beko DSA25000 - nie chłodzi

  witamczy ktoś mógłby mi określić co jest przyczyną, że moja lodówka beko dsa 25000 nie chłodzi?opis usterki:- agregat chodzi normalnie - tylko się grzeje szybko (gorący po 15-30 min. )- kratka z tyłu (skraplacz? ) niby szumi jakby się coś w nim przelewało, ale jest zimny- pokrętłem od ustawiania...

  25 Maj 2008 20:48Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 14636

  Medion MD 21028-s chassis Beko 22. 1 pali T504 (2SC5331)

  spalony R514 oznacza ze impuls nie przechodzi przez C518!!! Do wymiany zaleznie od wersji od 390n do 680n/250v (impulsowy). Do sprawdzenia (wymiany):C516, R514, D504, R516 i R506(obydwa po 1, 0 do 6, 8 R/1W) T505, C523, zimmne luty D505 i styku 4 od gniazda X503 (najlepiej wymontowac kolek 4 i BARDZO SOLIDNIE...

  16 Cze 2008 11:50Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3646

  Beko PM 1121- blokowanie przetwornicy.

  Przetwornica startuje, napięcia zaniżone pokazują się na chwilę i na tym koniec. Odłączenie Hot-a i żarówka w B+ i wszystko działa. Podejrzenie pada na Hot-a lub trafopowielacz. Hot to BU 808DFI- Darlington. Jego brak powoduje jednak brak orientacyjnego sprawdzenia na diodę omomierzem. Podstawiłem...

  23 Lip 2008 08:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1220

  LCD Phocus 30WMS (Beko 7. 190-01) - ciemna połowa ekranu.

  Wymiana układu OZ960 w płytce inwertera-usunęła ostatnią z usterek, czyli nierównomierne podświetlanie ekranu lcd. Podsumowując, wymiana trafka, dwóch tranzystorów i uk. scalonego OZ, uchroniła przed wymianą całego inwertera. Kończę temat i dziękuję wszystkim za porady!

  09 Wrz 2008 08:55Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 6078

  Tv LCD Beko model BKL-32LX-LU1W, obraz zaciemniony i migocze

  Jeszcze nie wiem co jest usterką ale wiem że naprawa będzie kosztowała 320 złoty. Może to będzie jakaś podpowiedź.

  12 Paź 2008 10:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2857

  Beko pk 6529 nxs - po przełączeniu progr znika obraz po sek

  Tv jak w temacie. Nie wiem nawet czy to usterka czy blokada. Po przełączeniu programu obraz i glos jest tylko przez chwilę(ok. 1 sekundy) po czym zanika jakby antena była odłączona. Nie mogę wejść w strojenie.Cały tv to jeden duży procesor z nalepką sc 8526-05 i pamięć. Wsadu pamięci też nie mam,...

  15 Lis 2008 08:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1899

  Pralka Beko WML 15060 KL - nie obraca bębna

  witam usterka usunieta padł moduł sterujacy, nowy moduł z wymiana 200 zł, da sie wytrzymać, jeszcze raz dzieki za pomoc pozdrawiam

  23 Gru 2008 20:50Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 8802

  Pralka Beko WM1210 zawiesza sie przed wirowaniem

  Jak w temacie zatrzymuje sie po wylaniu wody, wiruje tylko po zmianie np z programu B na program A (w pozycję wirowania) Na płycie sterującej (CMD2B8) rezystor R54 wygląda na uszkodzony pod miernikiem 3. 3k. Jeżeli ktoś posiada schemat sterownika bardzo prosze o podanie wartości R54. Jeśli rezystor jest...

  07 Sty 2009 15:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2866

  pralka Beko WM 2508L nie obraca silnikiem

  W/w pralka nie chce wogóle obracać silnikiem. pranie stoi, wirowanie także.Sprawdziłem szczotki silnika - OK, wymieniłem triak na programatorze i nadal nic?Spotkał się ktoś z podobna usterką?? Co zrobić??

  17 Sty 2009 13:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2963

  BEKO PO625 (14. 1) - problem z pionem (paski powrotów RGB)

  Witam, TV działa poprawnie, w górnej części są paski powrotów w kolorach RGB. są dość mocno widoczne, są pod kątem. Wymieniłem PION (TDA8351) oraz elki w pobliżu pionu, nie wiem jaki jest powód tych pasków oraz jak się ich pozbyć. Proszę Kolegów o sugestie bo nie wiem gdzie znaleźć przyczynę usterki.

  05 Mar 2009 12:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1095

  Lodówka Beko CSA 34020 Co to może być

  Czy może ktoś dokładnie opisać usterkę co to dokładnie nawaliło i czy opłaca się naprawiać.

  24 Mar 2009 19:51Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 7311

  United UTV1028XAS ch. Beko 14. 1 szeroki obraz.

  Witam tv jw. trafił z taką usterką że obraz jest za szeroki i klepsydra. Była przerwa na c521 470nF i spalony był r524 10k po ich wymianie objaw jest dalej taki sam więc podstawiłem wszystkie kondensatory na wysokim dławik L502 również i dalej to samo napięcia zasilania prawidłowe. Nie reaguje na regulacje...

  18 Kwi 2009 11:51Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1283

  Beko PT0625 ch. 14. 1 jasny niestabilny obraz z powrotami.

  bo najbardziej się zaangażowałeś........chociaż przejawiałeś symptomy dziwnej pomocy.......ale dlaczego tej usterki nikt nie opisał tego nie wiem.Fakt, że pisałem tylko ja i ty. Ten 1 post to już na " konkurs".Dziwne bo wymagam aby autor postu myślał a nie dostawał gotowe odpowiedzi.Pewno...

  23 Maj 2009 12:55Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1617

  Grundig MF72-2510/8 (Beko 22. 1) - próbkuje przetwornica

  Witam. Jestem w trakcie naprawy ww. odbiornika. Usterka: nie można włączyć coś pika w środku. Po otworzeniu odbudowy znalazłem padnięty HOT (2SC5331) oraz 1µ/250V z niemal całkowitą upływnością. Po wymianie odbiornik nadal nie startuje... to znaczy staruje na ułamek sekundy WN, ale po około 30 sekundach...

  14 Maj 2009 16:29Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2482

Do Kalendarza możesz dodać inne narzędzia takie jak GoToMeeting i WebEx.

Instalowanie dodatków

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Pobierz dodatki.
 3. Wyszukaj narzędzie, którego chcesz używać w Kalendarzu, i kliknij jego nazwę.
 4. Kliknij Zainstaluj Dalej.
 5. Wybierz konto, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wskazówka: dodatki możesz szybko pobrać na pasku bocznym. Po prawej stronie kliknij Pobierz dodatki .

Jeśli nie widzisz opcji „Pobierz dodatki” lub nie możesz zainstalować narzędzia, którego chcesz używać, poproś administratora w pracy lub szkole o włączenie dodatków.

Instalowanie dodatków do obsługi telekonferencji

 • Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 • W lewym górnym rogu kliknij Utwórz Wydarzenie.
 • Obok opcji Dodaj rozmowy wideo w Google Meet kliknij strzałkę w dół .
 • Wybierz dodatek, którego chcesz używać.
 • Wybierz konto i postępuj zgodnie z instrukcjami, by zalogować się w wybranym dodatku.
 • Wskazówka: jeśli dodatek nie działa, skontaktuj się z deweloperem aplikacji przez Google Workspace Marketplace.

  Odinstalowywanie dodatków

 • Kliknij Więcej Usuń.
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Używanie Setup i instalowanie dodatków Beko L6b Pdp Tv

  Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Beko L6b Pdp Tv

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Beko L6b Pdp Tv